Vad är Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har till uppgift att investera 140 miljoner euro under åren 2021-2027, i projekt som vill arbeta för att lösa samhällsutmaningar över gränserna i södra Skandinavien.

Karta över regioner som ingår i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Regioner som ingår i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak: 1. Nordjylland, 2. Midtjylland, 3. Sjælland, 4. Hovedstaden, 5. Skåne, 6. Halland, 7. Västra Götaland, 8. Østfold, 9. Akershus, 10. Oslo, 11. Vestfold, 12. Buskerud, 13. Telemark och 14. Agder.

Vi är övertygade om att samarbete över gränsen inte bara för oss närmare varandra utan också ger mervärden. Våra olika perspektiv i Danmark, Sverige och Norge gör oss rikare på kunskap och problemlösning, så att ett plus ett faktiskt kan bli tre.

Projekten som vi finansierar drivs över nationsgränserna i 14 svenska, danska och norska regioner. Projekten arbetar med samhällsutmaningar som faller inom fyra insatsområden: Innovation och entreprenörskap, Grön omställning, Transport och mobilitet samt Gränslös arbetsmarknad.

Ikonen för Innovation och entreprenörskap

Innovation och entreprenörskap

Ikonen för Grön omställning

Grön omställning

Ikonen för Transport och mobilitet

Transport och mobilitet

Ikonen för Gränslös arbetsmarknad

Gränslös arbetsmarknad

Pengarna som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerar kommer i huvudsak från EU:s regionala utvecklingsfond, men en del kommer också från norska staten, vilket gör trelandssamarbetet kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak möjligt.

Runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak bor idag fler än tio miljoner invånare, det finns två huvudstäder och fler än 30 lärosäten. Det är ett starkt område med en gemensam historia som går tusentals år tillbaka i tiden. Genom Interreg drivs utvecklingen framåt och skapar nytta för företag, kommuner, regioner och länder. Nytta som också kommer Europa och världen till del, men som framför allt bidrar till ett bättre liv för människorna som lever i södra Skandinavien. Därför är det samarbete som vi främjar så viktigt. Samhällsproblemen stannar inte vid gränsen. Inte lösningarna heller.

Frågor och svar

Vad är Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

Ett EU-program som arbetar för att stärka "europeiskt territoriellt samarbete", alltså samarbete över gränserna. Detta gör vi genom att ge pengar till projekt som vill lösa gemensamma samhällsutmaningar genom att hitta gemensamma lösningar över nationsgränserna i södra Skandinavien. Vårt motto är: Vi går över gränsen.

Var finns vi?

Våra projekt arbetar på tvärs i 14 svenska, danska och norska regioner runt Öresund, Kattegatt och Skagerrak: Skåne, Halland, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjælland, Midtjylland, Nordjylland, Østfold, Akershus, Buskerud, Oslo, Agder, Vestfold och Telemark. Vår personal utgår från kontor i Köpenhamn, Göteborg och Malmö.

Vad är ett projekt?

Projekt hos oss består av ett partnerskap på minst två aktörer och från minst två av våra länder. Aktörerna kan både vara offentliga och privata organisationer, däremot inte enskilda näringsidkare eller privatpersoner. Ett projekt måste också uppfylla andra kriterier för att kunna få stöd, bland annat passa in i våra insatsområden. Vår fullskaliga projekttyp "huvudprojekt" är oftast treåriga, medan förberedande projekt, "förprojekt" är ettåriga.

Varifrån kommer pengarna till projektens finansiering?

Huvuddelen av pengarna som vi investerar i projekt kommer från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, ofta förkortat ERUF. I projekt med norska aktörer kommer pengarna också från norska staten, vilket beror på att Norge inte är EU-medlem. Projekt som får stöd av oss måste också stå för en del medfinansiering själva.

Öresund eller Øresund? Kattegatt eller Kattegat? Hur stavas namnet egentligen?

Programnamnet Öresund-Kattegat-Skagerrak är en språklig kompromiss. I namnet stavas Öresund med svenskt Ö, Kattegatt stavar vi "Kattegat" som i danskan och Skagerrak som i såväl norskan som i danskan och svenskan. När vi nämner respektive havsområde följer vi däremot respektive språk.

Är Interreg något för er?

Har du och dina partner en idé inom något av våra insatsområden? Kommer ni att samarbeta över gränsen? Har ni koll på finansieringen? Med vår vägledning gör ni er redo för att ansöka om ett Interreg-projekt.

Hjälpte informationen på sidan dig?