Projektbanken

Här kan du läsa om de projekt som vi finansierar fram till 2027. På vår tidigare webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om de 88 projekt som vi stöttat under programperioden 2014-2020.

En lista över alla projekt som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar finns också i Tillväxtverkets projektbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • BlueBioClimate

  Den biologiska mångfalden i vattenmiljöer är satt under press. BlueBioClimate ska lägga grunden till en helt ny, klimatanpassad naturförvaltning inom...

  Beviljade medel: 2 737 167 EUR
  Grön omställning
 • Bridging Safe Elderly Care

  Återinläggningar av äldre patienter på sjukhus kan bli färre med bättre kommunikation mellan sjukhus och kommuner. Projektet Bridging Safe Elderly Ca...

  Beviljade medel: 1 575 229 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Bron – lungor för livet

  Lungpatienter dör i brist på organ som är tillräckligt friska för donation. Projektet ska skapa en centraliserad dansk-svensk "renoveringsanläggning"...

  Beviljade medel: 1 619 999 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • CareWare Nordic 2

  CareWare Nordic 2 bygger på de erfarenheter och resultat som skapades av dess föregångare, CareWare Nordic 1.

  Beviljade medel: 1 852 861 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Cleancon II

  En eldriven grävmaskin behöver kunna laddas var den än står. Cleancon II tar sig an utmaningarna som står i vägen för fler emissionsfria anläggningsm...

  Beviljade medel: 1 184 087 EUR
  Grön omställning
 • COOLGEOHEAT II

  Projektet ska bidra till att öka produktionen av geotermisk energi genom att undersöka behov och ta fram riktlinjer samt affärsmodeller för ett väl f...

  Beviljade medel: 819 868 EUR
  Grön omställning
 • DiaUnion 1.5

  Typ 1-diabetes påverkar samhället brett och har stora konsekvenser för människors liv. DiaUnion 1.5 ska titta närmare på en metod för tidig upptäckt ...

  Avslutat
  Beviljade medel: 977 167 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Elegant North

  Sällsynta sjukdomar kostar sjukvården i Norden miljarder kronor och behandlingen är ofta utan önskad effekt. Projektet Elegant North vill skapa en ny...

  Beviljade medel: 2 393 098 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • FLORENCE

  En av fyra patienter som opererats för tarmcancer får komplikationer som i värsta fall leder till dödsfall. Med artificiell intelligens ska FLORENCE ...

  Beviljade medel: 1 918 650 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Game Tech Academy

  Framtida medarbetare och entreprenörer ska använda spelteknik inom andra områden än underhållning - så att tekniken långsiktigt kan lösa problem inom...

  Beviljade medel: 1 161 541 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • GO:LEIF

  Projektet kommer att skapa fler än 400 laddpunkter för eldrivna fritidsbåtar. GO:LEIF ska skapa ökad kunskap om gröna lösningar för fritidsbåtar blan...

  Beviljade medel: 1 012 739 EUR
  Grön omställning
 • GreenFleets

  Landsbygdskommuner behöver en resursboost i den gröna omställningen av fordon och arbetsmaskiner. GreenFleets ska bidra till den.

  Beviljade medel: 2 216 400 EUR
  Transport och mobilitet
 • Green Mobility Shift

  Invånarna i Öresundsregionen behöver låta bilen vara och istället använda kollektiva färdmedel eller gå och cykla. Med fokus på att involvera människ...

  Beviljade medel: 2 258 182 EUR
  Transport och mobilitet
 • Green Sponge Buildings in Scandinavia

  Kan "gröna väggar" vara en lösning för att tackla utmaningarna med ökad nederbörd i stadsmiljö? Green Sponge Buildings ska undersöka saken.

  Beviljade medel: 520 080 EUR
  Grön omställning
 • Green Valleys 2.0

  Kan bioraffinerat gräs och klöver vara ett bra foder till fiskar? Green Valleys 2.0 hoppas att grönt protein ska skörda framgångar.

  Beviljade medel: 3 030 386 EUR
  Grön omställning