Projektbanken

Här kan du läsa om de projekt som vi finansierar fram till 2027. På vår tidigare webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om de 88 projekt som vi stöttat under programperioden 2014-2020.

En lista över alla projekt som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar finns också i Tillväxtverkets projektbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • GreenFleets

  Landsbygdskommuner behöver en resursboost i den gröna omställningen av fordon och arbetsmaskiner. GreenFleets ska bidra till den.

  Beviljade medel: 2 216 400 EUR
  Transport och mobilitet
 • Green Mobility Shift

  Invånarna i Öresundsregionen behöver låta bilen vara och istället använda kollektiva färdmedel eller gå och cykla. Med fokus på att involvera människ...

  Beviljade medel: 2 258 182 EUR
  Transport och mobilitet
 • Green Sponge Buildings in Scandinavia

  Kan "gröna väggar" vara en lösning för att tackla utmaningarna med ökad nederbörd i stadsmiljö? Green Sponge Buildings ska undersöka saken.

  Beviljade medel: 520 080 EUR
  Grön omställning
 • Green Valleys 2.0

  Kan bioraffinerat gräs och klöver vara ett bra foder till fiskar? Green Valleys 2.0 hoppas att grönt protein ska skörda framgångar.

  Beviljade medel: 3 030 386 EUR
  Grön omställning
 • Grønne kompetencer til et grønt arbejdsmarked

  Den gröna omställningen går snabbt, men det råder brist på kompetens inom teknikområdet. Det här Interreg-projektet ska bidra till att fler får kompe...

  Beviljade medel: 375 338 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Grønn Jyllandskorridor

  Transporterna i Jyllandskorridoren från södra Norge till Danmark behöver bli mer miljövänliga och effektiva. Med utredning, tester och handlingsplane...

  Beviljade medel: 847 749 EUR
  Transport och mobilitet
 • Grøn omstilling i etageboliger

  I flerbostadshus finns potential att inte bara ställa om till förnybar energi, utan också att bidra till energisystemet. Allmännyttiga bostadsbolag i...

  Beviljade medel: 2 212 434 EUR
  Grön omställning
 • HALRIC

  Att nyttja forskningsanläggningar för avancerade life science-experiment och att utveckla en gemensam molnstruktur för att dela forskningsresultat. D...

  Beviljade medel: 6 143 681 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • InnoCompTec

  Personal på vårdboenden i Danmark och Sverige ska få virtuell kompetensutveckling för att kunna förebygga smitta och smittspridning vid infektionssju...

  Beviljade medel: 980 156 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • InnoSleep

  InnoSleep-projektet har ett särskilt fokus på att främja lika tillgång till rätt behandling för invånare med sömnapné.

  Beviljade medel: 2 694 281 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Innotech – TaskForce

  Brist på kompetens och resurser gör det svårt för kommuner att använda data och digitala tekniker som finns för grön omställning. En svensk-dansk "in...

  Beviljade medel: 3 792 144 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Land4Climate

  Projektet vill återställa 20-40 våtmarksområden i Sverige och Danmark - ett sätt att både hantera ökande vattenmängder och få utsläppen av koldioxid ...

  Beviljade medel: 2 035 314 EUR
  Grön omställning
 • Life Science Academy for start-ups i ØKS-området

  I det här projektet ska startup-företag få hjälp att utveckla sina produktidéer inom life science och hälsoinnovation.

  Beviljade medel: 1 641 318 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Mer Hemdialys för Hälsa, Livskvalitet och Kostnadskontroll

  Andelen njursjuka som får dialys i hemmet har varit konstant låg över tid. Ett svensk-danskt-norskt projekt ska testa och utveckla produkter, tjänste...

  Beviljade medel: 1 422 103 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • MOVE

  Med olika typer av insatser ska MOVE få människor att använda hållbara transporter till och från skola och arbete.

  Beviljade medel: 1 726 321 EUR
  Transport och mobilitet