Projektbanken

Här kan du läsa om de projekt som vi finansierar fram till 2027. På vår tidigare webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om de 88 projekt som vi stöttat under programperioden 2014-2020.

En lista över alla projekt som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar finns också i Tillväxtverkets projektbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Filtrera resultatet

Det här formuläret postas automatiskt

 • InnoSleep

  InnoSleep-projektet har ett särskilt fokus på att främja lika tillgång till rätt behandling för invånare med sömnapné.

  Beviljade medel: 2 694 281 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Innotech – TaskForce

  Brist på kompetens och resurser gör det svårt för kommuner att använda data och digitala tekniker som finns för grön omställning. En svensk-dansk "in...

  Beviljade medel: 3 792 144 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Life Science Academy for start-ups i ØKS-området

  I det här projektet ska startup-företag få hjälp att utveckla sina produktidéer inom life science och hälsoinnovation.

  Beviljade medel: 1 641 318 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Mer Hemdialys för Hälsa, Livskvalitet och Kostnadskontroll

  Andelen njursjuka som får dialys i hemmet har varit konstant låg över tid. Ett svensk-danskt-norskt projekt ska testa och utveckla produkter, tjänste...

  Beviljade medel: 1 422 103 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • MOVE

  Med olika typer av insatser ska MOVE få människor att använda hållbara transporter till och från skola och arbete.

  Beviljade medel: 1 726 321 EUR
  Transport och mobilitet
 • NordFokus

  Fler unga i Danmark, Sverige och Norge fortsätter att välja bort yrkesutbildning. Genom att skapa samarbeten över gränserna ska NordFokus-projektet l...

  Beviljade medel: 2 186 740 EUR
  Gränslös arbetsmarknad
 • Nordic Digital Health & Education

  Projektet ska skapa en vårdutbildning i att behandla patienter digitalt i det egna hemmet.

  Beviljade medel: 2 552 639 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • OPTIMIZE

  OPTIMIZE ska utveckla tekniska lösningar som löser flaskhalsproblem på sjukhus i svenska och danska regioner och så småningom globalt. Projektet komm...

  Beviljade medel: 2 924 008 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Power Bio

  För att komma i mål med den gröna omställningen måste biomassans roll och funktion utvecklas mer än vad som är fallet idag. Power Bio kommer att stöd...

  Beviljade medel: 2 574 813 EUR
  Grön omställning
 • ReproUnion - Platform for Driving Reproductive Health Innovation

  Ofrivillig barnlöshet är ett växande samhällsproblem. Projektet ReproUnion ska skapa en innovationsplattform för att skynda på innovationstakten gäll...

  Beviljade medel: 2 938 758 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Samarbejde om alternativ plantebeskyttelse i specialafgrøder i Norge, Sverige og Danmark

  Växtskyddsmedel för specialgrödor behöver både vara effektiva och orsaka så lite skada som möjligt. I detta projekt går trädgårdsnäringen i Norden sa...

  Beviljade medel: 725 948 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • SCALE

  SCALE är en viktig byggsten för att långsiktigt elektrifiera tunga lastbilstransporter i Öresund-Kattegat-Skagerrak.

  Beviljade medel: 199 903 EUR
  Transport och mobilitet
 • Scaling Nordic Hospital Innovation

  Sjukhusen investerar mer resurser för att skapa innovationer och hälsolösningar. Men det har visat sig svårt att överföra innovationerna till kommers...

  Beviljade medel: 1 270 168 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Scandinavian Employability

  Projektet vill ge studenter möjlighet till internationell erfarenhet och praktik – på nära geografiskt avstånd.

  Beviljade medel: 610 967 EUR
  Gränslös arbetsmarknad
 • Scandinavian Growth Creators II

  Projektet ska tillhandahålla utbildning och resurser om hållbara och digitala metoder till anställda i små- och medelstora företag och offentlig sekt...

  Beviljade medel: 1 238 186 EUR
  Innovation och entreprenörskap