Projektbanken

Här kan du läsa om de projekt som vi finansierar fram till 2027. På vår tidigare webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du information om de 88 projekt som vi stöttat under programperioden 2014-2020.

En lista över alla projekt som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak finansierar finns också i Tillväxtverkets projektbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Filtrera resultatet

 • CareWare Nordic 2

  CareWare Nordic 2 bygger på de erfarenheter och resultat som skapades av dess föregångare, CareWare Nordic 1.

  Beviljade medel: 1 852 861 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Cleancon II

  En eldriven grävskopa behöver kunna laddas var den än står. Cleancon II tar sig an utmaningarna som står i vägen för fler emissionsfria anläggningsma...

  Beviljade medel: 1 184 087 EUR
  Grön omställning
 • DiaUnion 1.5

  Typ 1-diabetes påverkar samhället brett och har stora konsekvenser för människors liv. DiaUnion 1.5 ska titta närmare på en metod för tidig upptäckt ...

  Beviljade medel: 977 167 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Elegant North

  Sällsynta sjukdomar kostar sjukvården i Norden miljarder kronor och behandlingen är ofta utan önskad effekt. Projektet Elegant North vill skapa en ny...

  Beviljade medel: 2 393 098 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • FLORENCE

  En av fyra patienter som opererats för tarmcancer får komplikationer som i värsta fall leder till dödsfall. Med artificiell intelligens ska FLORENCE ...

  Beviljade medel: 1 918 650 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • GO:LEIF

  Projektet kommer att skapa fler än 400 laddpunkter för eldrivna fritidsbåtar. GO:LEIF ska skapa ökad kunskap om gröna lösningar för fritidsbåtar blan...

  Beviljade medel: 1 012 739 EUR
  Grön omställning
 • Green Sponge Buildings in Scandinavia

  Kan "gröna väggar" vara en lösning för att tackla utmaningarna med ökad nederbörd i stadsmiljö? Green Sponge Buildings ska undersöka saken.

  Beviljade medel: 520 080 EUR
  Grön omställning
 • Green Valleys 2.0

  Kan bioraffinerat gräs och klöver vara ett bra foder till fiskar? Green Valleys 2.0 hoppas att grönt protein ska skörda framgångar.

  Beviljade medel: 3 030 386 EUR
  Grön omställning
 • Grønn Jyllandskorridor

  Transporterna i Jyllandskorridoren från södra Norge till Danmark behöver bli mer miljövänliga och effektiva. Med utredning, tester och handlingsplane...

  Beviljade medel: 847 749 EUR
  Transport och mobilitet
 • HALRIC

  Att nyttja forskningsanläggningar för avancerade life science-experiment och att utveckla en gemensam molnstruktur för att dela forskningsresultat. D...

  Beviljade medel: 6 143 681 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • InnoSleep

  InnoSleep-projektet har ett särskilt fokus på att främja lika tillgång till rätt behandling för invånare med sömnapné.

  Beviljade medel: 2 694 281 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Innotech – TaskForce

  Brist på kompetens och resurser gör det svårt för kommuner att använda data och digitala tekniker som finns för grön omställning. En svensk-dansk "in...

  Beviljade medel: 3 792 144 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • NordFokus

  Fler unga i Danmark, Sverige och Norge fortsätter att välja bort yrkesutbildning. Genom att skapa samarbeten över gränserna ska NordFokus-projektet l...

  Beviljade medel: 2 186 740 EUR
  Gränslös arbetsmarknad
 • OPTIMIZE

  OPTIMIZE ska utveckla tekniska lösningar som löser flaskhalsproblem på sjukhus i svenska och danska regioner och så småningom globalt. Projektet komm...

  Beviljade medel: 2 924 008 EUR
  Innovation och entreprenörskap
 • Power Bio

  För att komma i mål med den gröna omställningen måste biomassans roll och funktion utvecklas mer än vad som är fallet idag. Power Bio kommer att stöd...

  Beviljade medel: 2 574 813 EUR
  Grön omställning