ASCEND

Inom byggsektorn finns en enorm potential att återanvända material. ASCEND ska undersöka hur byggindustrin kan bli mer cirkulär.

Enligt projektet ansvarar bygg- och fastighetssektorn för cirka 40 procent av samhällets avfall och energianvändning. Därmed finns det goda skäl att hitta cirkulära lösningar som gynnar grön omställning.

I projektet finns forskare från Lunds universitet och Aarhus universitet som i olika delar av projektet kommer att arbeta tillsammans med företag inom bygg- och fastighetssektorn.

ASCEND, som står för Advancing Sustainable Circularity for Eco-friendly Net-zero Developments, kommer att arbeta parallellt i tre olika arbetspaket:

 1. Existerande byggnader kan ses som en materialbank. Det finns dock inga metoder för
  att bedöma "saldot på kontot". Projektet kommer att ta fram metoder för kartläggning,
  statusbestämning och klassificering av material och komponenter som kan återanvändas. Det finns ett stort behov av exempelvis energirenovering och ombyggnad av redan existerande byggnader. ASCEND kommer att arbeta med beslutsunderlag, inklusive riskbedömningar för olika åtgärder.
 2. Nya byggnader ska byggas av förnybara material och för att kunna bidra till framtida
  återvinning. Modulkonstruktion i trä har stor potential här. Inom ramen för projektet
  undersöker partnerskapet vad byggbranschen har för synsätt. Fokus ligger på att identifiera möjligheter till bättre materialutnyttjande och användning av återvunnet material i moduler.
 3. Material och komponenter ska kunna tas på ett säkert sätt från befintliga byggnader och kvaliteten ska vara känd, så att de kan återanvändas på bästa sätt. Projektet kommer därför att arbeta med tekniker för säker separering av byggnader samt klassificeringsmetoder.

Resultaten från projektet ska spridas under projektets gång, i dialog med byggbranschen. Målet är att 36 företag ska vara involverade i projektet.