Cleancon II

En eldriven grävmaskin behöver kunna laddas var den än står. Cleancon II tar sig an utmaningarna som står i vägen för fler emissionsfria anläggningsmaskiner.

Föregångaren Cleancon (2019-2022) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har varit pådrivande för att öka användningen av emissionsfria arbetsmaskiner i bygg- och anläggningssektor samt i kommunal drift. Projektet lyckades skapa en brygga mellan tillverkare och kunder i projektet och tar vidare sina resultat i Cleancon II (Clean construction machinery II).

Projektet pekar ut en avgörande utmaning för en mer utbredd användning av utsläppsfria anläggningsmaskiner: infrastrukturen. Bygg- och anläggningsprojekt bedrivs inte sällan på platser med begränsad tillgång till elnät och vägnät för bränsleleveranser. Samtidigt ökar elproduktionen från sol och vind men den är intermittent - den varierar och går inte att styra. Partnerna i Cleancon II konstaterar också att omvärldssituationen 2022 gör att vi kan förvänta oss allt större utmaningar med energiförsörjningen framöver.

Energilagring i form av vätgas är en väg framåt, som dessutom kan tjäna som en buffert i samhället när det råder energi- och effektbrist.

I Cleancon II finns flera namnkunniga intressenter som kommer att samarbeta. Projektet konstaterar att man bidrar till att maskin- och infrastrukturtillverkare och entreprenörer kommer att kunna leverera enligt de strikta krav på emissionsfria maskiner och entreprenader som beställarna har och som regelverket anger.

Projektet hoppas kunna bidra till att snabba på förutsättningarna för att förnybar energi ska kunna användas inom området och bana väg för emissionsfria anläggningsplatser, bland annat genom att ta fram affärsmodeller, mallar för kravspecifikationer vid upphandlingar samt genom att utföra demonstrationer/testning.