DiaUnion 1.5

Typ 1-diabetes påverkar samhället brett och har stora konsekvenser för människors liv. DiaUnion 1.5 ska titta närmare på en metod för tidig upptäckt av diabetes.

Typ 1-diabetes är en obotlig autoimmun sjukdom som drabbar slumpmässigt och oberoende av personlig livsstil. 50 000 svenskar och 28 000 danskar är drabbade av sjukdomen, som kräver livslång och komplicerad behandling, vilket är ansträngande för patienterna och belastande för sjukvården. Tidig upptäckt och behandling kan därför ge både mänskliga och ekonomiska vinster.

Tidiga insatser kräver tidig upptäckt av personer som har en ökad risk för att utveckla typ 1-diabetes. Detta sker inte på ett systematiskt sätt idag och det råder också en global brist på screeningprogram, vilket blir en flaskhals för utvecklingen av nya behandlingar. Aktörerna bakom DiaUnion 1.5 konstaterar att flaskhalsen beror på bristande samarbete mellan hälsosektorn, forskningen och industrin kring uppbyggnaden av en infrastruktur för att upptäcka typ 1-diabetes.

Projektet vill under sin korta projekttid på 15 månader verifiera en metod för tidig upptäckt av både typ 1-diabetes och två andra, besläktade autoimmuna sjukdomar. Förhoppningen är att metoden ska göra att sjukdomarna i framtiden kan upptäckas i ett tidigt skede och att behandlingar därmed kan komma igång tidigare.

Föregångare DiaUnion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. drevs också som ett projekt med finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.