FLORENCE

En av fyra patienter som opererats för tarmcancer får komplikationer som i värsta fall leder till dödsfall. Med artificiell intelligens ska FLORENCE förbättra diagnostik, prognos och behandling av tarmcancerpatienter.

Återinläggning på sjukhus, varaktiga men och i värsta fall dödsfall. Komplikationerna efter en tarmcanceroperation kan vara allvarliga. FLORENCE är ett dansk-svensk-norskt projekt som ska använda avancerad teknologi för att skapa ett verktyg som vårdpersonal kan använda sig av.

Verktyget kommer att baseras på artificiell intelligens (AI), vilket i detta sammanhang handlar om analytiska metoder. Förenklat handlar det om att en dator får ta emot stora mängder information om patienter. AI-verktyget i datorn hanterar informationen och väljer ut det som verkar vara relevant för behandlingen av varje enskild patient. En dator kan processa, lagra och samköra mycket mer information än människor. AI-verktyget kan därför hjälpa läkare att fatta ett mer exakt beslut för den enskilda patientens behandling.

Projektet ser användningen av avancerad teknik inom tarmcancerkirurgi som ett innovativt tillvägagångssätt som skapar möjligheter för nya partnerskap och samarbeten över nationsgränserna. Några av de förväntade resultaten är att stärka samarbetet mellan företag och hälso- och sjukvårdsväsendet, att minska vårdförloppet för patienterna och därmed spara pengar, och att det ska bli färre komplikationer för patienterna.