Green Valleys 2.0

Kan bioraffinerat gräs och klöver vara ett bra foder till fiskar? Green Valleys 2.0 hoppas att grönt protein ska skörda framgångar.

Projektet konstaterar att södra Skandinavien har en låg självförsörjningsgrad och ett omfattande beroende av import av bland annat foder, konstgödsel och energi.

Projektet är en fortsättning på Green Valleys (finansierat av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2018-2022) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och har som övergripande mål att främja en kretsloppsbaserad produktion av grönt protein. Dessutom vill projektet skapa nya cirkulära affärsmöjligheter för lantbruksbranschen.

Högvärdigt grönt protein går att framställa med grön bioraffinering av gräs och löver. Men även restströmmarna från produktionen går att använda och vidareförädla. Detta faktum ökar förutsättningarna för att bioraffineringen ska bli ett ekonomiskt hållbart alternativt till importerat växtprotein, exempelvis sojaprotein.

Mer odling av gräs och klöver förutsätter dock att lokala aktörer är villiga att investera i bioraffinaderier. Green Valleys ska undersöka om det går att använda ensilerat gräs för att skapa grönt protein, för att därmed kunna köra bioraffinaderier året om och öka lönsamheten. Projektet ska också bland annat undersöka om raffinerat gräs och klöver kan tjäna som fiskfoder och om restprodukten "fiberkaka" duger som foder till hästar, får och nötkreatur.

Projektet ska också bidra till bättre förutsättningar för att göra investeringar i gröna bioraffinaderier. Detta genom att involvera ett antal intresserade företag och ge dem rådgivning och coachning inför uppstart av ett bioraffinaderi.