Grønn Jyllandskorridor

Transporterna i Jyllandskorridoren från södra Norge till Danmark behöver bli mer miljövänliga och effektiva. Med utredning, tester och handlingsplaner kan det bli grönare förutsättningar i Jyllandskorridoren.

En rad aktörer i Danmark och Norge har gått in i projektet med målet att utveckla en mer effektiv och miljövänlig multimodal transport i Jyllandskorridoren. Ambitionen är också att skapa synergier mellan person- och godstransporter genom att öka medvetenheten hos viktiga målgrupper om korridorens möjligheter.

De huvudsakliga målgrupper som projektet riktar sig till är myndigheter, infrastrukturförvaltare och statliga trafikverk – både på politisk och administrativ nivå. Andra viktiga målgrupper är transportoperatörer på väg, sjö och järnväg, hamnar, terminaloperatörer, transportanvändare i näringslivet samt aktörer som utvecklar och etablerar hållbara energisystem och drivmedel.

Projektet kommer under sina tre år att göra beräkningar av Jyllandskorridorens klimatavtryck och socioekonomiska effekter. Som ett resultat av det ska projektet också komma med förslag på och testa nya eller förbättrade, gränsöverskridande transportlösningar som är multimodala, det vill säga som omfattar olika transportsätt, på väg, järnväg och/eller vatten.

Andra förväntade resultat är:

  • Handlingsplan för att ta bort flaskhalsar i infrastrukturen för järnväg, väg, sjö och hur alternativa bränslen i ett gränsöverskridande perspektiv kan införas.
  • Test av lösningar/metoder för att minska utsläppen från sjöfart, järnväg och vägtransporter.
  • Förslag till avtal mellan Danmark och Norge (eventuellt även Sverige) om uppgradering av transportinfrastruktur på väg, järnväg och sjö samt för alternativa bränslen.
  • Avtal med aktörer om fortsatt dialog och samarbete, eventuell etablering av en permanent utvecklingsplattform för korridoren, där myndigheter, hamnar, transportörer och råvaruägare i näringslivet är involverade.

Jyllandskorridoren

Jyllandskorridoren är en transportkorridor som förbinder Norge, Sverige och Danmark via Jylland med Hamburg och resten av Europa.

Jyllandskorridoren är en multimodal transportkorridor, vilket innebär att den omfattar flera olika transportsätt, i det här fallet väg, järnväg och hav.

Korridoren är den kortaste transportvägen till kontinenten från södra Norge och fungerar också som en viktig avlastning till korridoren mellan Oslo och Göteborg.

Källa: Vestfold og Telemark fylkeskommune Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..