HALRIC

Att nyttja forskningsanläggningar för avancerade life science-experiment och att utveckla en gemensam molnstruktur för att dela forskningsresultat. Det är två av målsättningarna med HALRIC, ett samarbete mellan aktörer i Öresund-Kattegat-Skagerrak och Hamburg.

HALRIC står för Hanseatic Life Science Research Infrastructure Consortium for triple-helix innovation och är ett projekt inom avancerad forskning där svenska, danska och norska partner samarbetar med aktörer i Hamburgområdet.

HALRIC ska bidra till att områdets avancerade forskningsanläggningar används i högre grad. Projektet planerar för 75 gränsregionala forskningsprojekt inom life science, där industri, sjukhus och universitet får tillgång till forskningsinfrastruktur av världsklass. Projektet har också som målsättning att skapa en gemensam molninfrastruktur för att kunna dela forskningsresultat och underlag med varandra.

HALRIC ska också arbeta för att långsiktigt stärka ekosystemet för life science inom ÖKS-Hamburg-geografin. Öresund-Kattegat-Skagerrak är ett stort och högspecialiserat fäste för life science och tillsammans med Hamburgområdet blir man en viktig aktör på den europeiska och globala innovationsarenan. I ÖKS-Hamburg finns storskaliga forskningsanläggningar – som MAX IV och ESS i Lund och DESY och EuXFEL i Hamburg – och kompletterande forskningsinfrastrukturer hos forskningsorganisationer.

Projektpartnerskapet konstaterar att dessa unika och avancerade forskningsinfrastrukturer är långt ifrån utnyttjade till sin fulla potential, vilket inte bara är ett slöseri med investeringar, utan också ett betydande slöseri med möjligheter till innovation inom life science-sektorn. Flera av projektets partner har tidigare samarbetat i HALOS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., som finansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2019-2022.

Life science

Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som ägnar sig åt studiet av biologiskt liv, levande organismer, samt inre och yttre förutsättningar för fortsatt liv.

Upptäckter inom life science är användbara för att förbättra livskvaliteten och levnadsstandarden och har tillämpningar inom områden som hälsa, jordbruk, medicin och läkemedels- och livsmedelsvetenskapsindustrin.

Källa: Wikipedia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.