Innotech – TaskForce

Brist på kompetens och resurser gör det svårt för kommuner att använda data och digitala tekniker som finns för grön omställning. En svensk-dansk "insatsstyrka" ska främja gröna innovationer och stödja kommunerna i deras arbete.

Klimatkrisen är vår tids största utmaning som forskningsvärlden, företag, offentlig sektor och medborgare gemensamt måste hitta lösningar på. Ett sätt att ta itu med utmaningen är att använda data och digital teknik för att främja innovation. Kommuner och regioner är skyldiga att bidra till den gröna omställningen men saknar ofta kompetens och resurser.

Grunderna till Innotech – TaskForce lades i ett "brobyggarprojekt" med samma namn och med finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. I det treåriga huvudprojektet ska insatsstyrkan etableras och göras operativ. Den kommer att bestå av personer från så väl offentliga organisationer som lärosäten och företag. Insatsstyrkan ska främja innovationer inom smart specialisering riktad mot grön omställning, hållbara städer och landsbygd. Gruppen ska se till att lösningar utvecklas efter enhetliga principer som bygger på standarder, arkitektoniska principer, med mera, så att lösningar lättare kan skalas upp och gynna fler människor.

I insatsstyrkan ligger särskilt fokus på metoder och processer som lämpar sig för teknikintensiva dataprojekt. Projektet ska bland annat göra demonstrationer/testning inom teman som klimat/vatten, 3D stadsutveckling och mobilitet i stad och land. Man ska också utveckla ett processverktyg och skapa en plattform som gör att projektet blir självgående efter projektperioden.

Projektet ser framgångsfaktorer i att insatsstyrkan är förankrad i befintliga kommunala nätverk, projekt och organisationer. På efterfrågesidan finns det drygt 60 danska och 50 svenska kommuner som står i nära kontakt med insatsstyrkan och dess tjänster.