Välkommen

Workshop om storytelling, digitalt mingel och en inblick i arbetet med kommande programperiod för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Det är huvuddelarna i 2020 års Nätverksträff för projekt

Vi vill gärna kunna ge dig de bästa förutsättningarna för att genomföra ditt projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och uppnå långsiktiga resultat som lever vidare efter att projektet avslutats.

På grund av coronapandemin kommer årets nätverksträff att ske helt digitalt. Det blir inte lika gemytligt och spontant, men vi tror och hoppas att ni likafullt att ni som deltar ska få med er värdefull kunskap och inspiration hem till era projekt.

Glade hilsener
Medarbejderne i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Storytelling


Du får också en hemläxa att göra i förväg. Hemläxan är att svara på frågor om vilka utmaningar som ditt projekt bidrar till att lösa och vilken nytta det skapar. Genom att svara på frågorna får du ett råmanusskript som du sedan kan använda dig av under workshopen. En länk till frågeformuläret skickas ut den XX oktober och vi ser helst att du gör läxan 4-5 dagar före Nätverksträffen.

Vil du med?

Tilmeld dig herlänk till annan webbplats