Inspirasjonsdag om et grenseløst arbeidsmarked [AVLYST]

(OBS! Dette arrangementet er avlyst.)

Ønsker du og din organisasjon å styrke og dra nytte av det felles arbeidsmarkedet i Sør-Skandinavia? 24. oktober får du inspirasjon og kunnskap om å drive grenseoverskridende arbeidsmarkedsprosjekter med finansiering fra Interreg.

"Du har ideen - vi har finansieringen". Men en prosjektidé behøver ikke være ferdig utviklet når du og din organisasjon kontakter oss. Faktisk kan det være bra å jobbe med ideen fra flere vinkler. Ikke minst når man gjør det med aktører som har kunnskap og erfaring med det skandinaviske arbeidsmarkedet og med Interreg-prosjekter.

24. oktober kl 9-12 i Sarpsborg får du muligheten til nettopp dette, under veiledning av Interregs Öresund-Kattegat-Skagerraks prosjektrådgivere Erik Johansson, Lone Hylander og Sofie Håkansson.

Litt fra programmet:

  • Elisabet Klingenstierna fra prosjektet Scandinavian Employability forteller om sitt arbeid med blant annet grenseoverskridende praksisplasser i Kattegat-Skagerrak-regionen
  • Morten Fabricius Meyer fra Nordfokus-prosjektet deler sine erfaringer med grenseoverskridende arbeide og Interreg-prosjekter.
  • Cecilia Nilsson fra Svinesundskommittén forteller om deres arbeid for å skape et grenseløst arbeidsmarked.
  • Diskusjoner og gruppearbeid.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Svenske, danske og norske aktører som i fellesskap ønsker å drive prosjekter på tvers av landegrensene har mulighet til å motta støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Svenske og danske partnere kan få inntil 60 prosent og norske partnere kan få inntil 50 prosent av prosjektbudsjettet finansiert. Et av «innsatsområdene» hvor prosjekter kan få støtte er det vi kaller Grenseløst arbeidsmarked.

På nettsiden vår kan du bli kjent med oss og gjøre deg klar til å søke om midler.