Denne siden er (ennå) ikke oversatt til norsk

Nedenfor er en liste over språkene siden er oversatt til

Rekordmånga söker finansiering från Interreg

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks första ansökningsomgång är avslutad och vi har mottagit 34 nya ansökningar. Projekten har totalt sökt om 98 miljoner euro från en pott på 140 miljoner euro, varav 131 miljoner är EU-medel och 9 miljoner är norska Interreg-medel.

Projekten har sökt om medel inom samtliga fyra insatsområden. Det är 19 projekt som sökt finansiering inom Innovation och entreprenörskap, 12 inom Grön omställning, 2 inom Transport och mobilitet samt 1 projekt inom Gränslös arbetsmarknad,

Vissa projekt söker mer än andra, däribland 7 projekt som totalt söker 41 miljoner euro, och ett enskilt projekt som söker hela 9 miljoner euro.

– Vi har fått in överraskande många ansökningar, särskilt i insatsområdet Innovation och entreprenörskap. Det är värt att notera att vi sammanlagt har tagit emot ansökningar om medel på över 53,4 miljoner euro inom detta insatsområde. Beloppet överskrider det tillgängliga beloppet inom insatsområdet för hela programperioden 2021-2027 med nästan 10 miljoner euro, säger programchef Magnus Schönning.

Över hälften har norska partner

Intresset har också varit stort för de norska medlen. 19 av 34 ansökningar har norska partner och totalt omfattar ansökningarna 7,8 miljoner euro i Interreg-medel från en pott på cirka 9 miljoner euro för programperioden 2021-2027.

Ansökningarna är väl fördelade över programgeografin med åtskilliga projekt i vardera delgeografi, Öresund, Kattegat-Skagerrak, respektive Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Våra rådgivare går nu i tät dialog med projekten och ger ansökningarna poäng, innan de sedan bedöms av våra beslutskommittéer, säger programchef Magnus Schönning.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks personal kommer att presentera de inkomna ansökningarna för politiker från de 11 regionerna i Danmark, Sverige och Norge som programmet täcker. Beslutsfattarna kommer därefter att antingen godkänna eller avslå ansökningarna, vilket sker i december 2022.

Vill du veta mer om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?