Vær med på å bestemme Norges fremtid i Europa

Har du meninger om Norges fremtid i Europa? Les videre og finn ut hvordan du kan gjøre en forskjell ved å delta i høringen om grenseoverskridende samarbeid med Danmark og Sverige etter 2027.

Spørreskjemaet er din direkte linje til å påvirke utviklingen i Norge, Sverige og Danmark. Ved å dele dine ideer, bekymringer og visjoner kan du være med på å skape det framtidige samfunnet og samarbeidet mellom Norge, Sverige og Danmark.

Hvorfor spør vi om fremtiden nå?

Diskusjonen om fremtidens Interreg-programmer er allerede i gang. Ved å svare på spørreskjemaet kan din mening påvirke fremtidens Interreg-programmer direkte før beslutningene tas. Du kan blant annet gi tilbakemelding på hvilke temaer du synes er viktige å samarbeide om i fremtiden.

Spørreskjemaet er tilgjengelig fram til 31. oktober 2024.

Gå til spørreskjemaetÅpnes i nytt vindu

Hva er Interreg?

Miljøutfordringer, arbeidsledighet og befolkningsnedgang er eksempler på samfunnsproblemer som er like over hele Skandinavia. Derfor bør de løses i fellesskap. Norge, Sverige og Danmark har valgt å delta i et EU-program hvor aktører kan få midler til å løse utfordringene ved å samarbeide #overgrensen: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Fra 2021-2027 kan aktører fra Norge få finansiert opptil 50 prosent av prosjekter med partnere i Sverige og Danmark. Finansiering kan søkes om innenfor fire temaer: Grenseløst Arbeidsmarked, Innovasjon og Entreprenørskap, Transport og Mobilitet, og Grønn Omstilling.

Les mer om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Was this information helpful?