Inspirationsdag om En gränslös arbetsmarknad

Vill du och din organisation stärka och dra nytta av den gemensamma arbetsmarknaden i södra Skandinavien? Den 27 februari 2024 får du inspiration och kunskap om att driva arbetsmarknadsprojekt med finansiering från Interreg.

"Ni har idén - vi har finansieringen". Men en projektidé behöver inte vara färdigutvecklad när du och din organisation kommer till oss. Faktiskt kan det vara bra att vrida, vända, stöta och blöta den. Inte minst när du gör det med aktörer som har kunskap och erfarenhet av skandinavisk arbetsmarknad och av Interreg-projekt.

Den 27 februari 2024 klockan 9.30-12.30 (kaffe och registrering från 09.00) på Clarion Hotel Copenhagen Airport, Köpenhamn får du möjlighet att göra just detta, under ledning av Interregs projektrådgivare Erik Johansson, Lone Hylander, Sofie Håkansson och Arshia Tousi. Vi avslutar med lunch 12.30 i restaurangen på hotellet.

Ur programmet:

  • Elisabet Klingenstierna från projektet Scandinavian Employability berättar om sitt arbete med bland annat gränsöverskridande praktikplatser i Kattegat-Skagerrakregionen.
  • Morten Fabricius Meyer projektleder just nu Nordfokus och delar med sig av sina erfarenheter av gränsöverskridande frågor och Interreg-projekt.
  • Carin Peters från Region Skåne berättar om tankarna för att för att uppnå en gränslös arbetsmarknad i ÖKS-regionen.
  • Kort introduktion till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och tema Gränslös Arbetsmarknad.
  • Diskussioner och grupparbete.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak
Svenska, danska och norska aktörer som tillsammans vill driva samhällsutvecklande projekt över gränserna har möjlighet att få upp till 60 procent i finansiering från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Ett av de insatsområden som projekt kan få finansiering inom kallar vi för Gränslös Arbetsmarknad. Läs mer om insatsområdet.

Välkomna!

Anmälan

Eventet är gratis men du behöver anmäla dig i förväg, senast den 25 januari.