Møt en rådgiver: Grenseløst arbeidsmarked

Marten Bjork

Marten Bjork, Unsplash

Vill du stärka den gränsöverskridande arbetsmarknaden i södra Skandinavien? Då har ditt projekt goda möjligheter att få finansiering från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Brist på kompetens arbetskraft är ett reellt samhällsproblem som vi gärna vill komma tillrätta med.

I vår webbseminarieserie Möt en rådgivare får du svar på hur insatsområdet Gränslös arbetsmarknad kommer in i bilden och vilken typ av projekt som kan få finansiering inom insatsområdet genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Vi har bland annat bjudit in projektledaren för Interreg-projektet Nordfokus, Morten Fabricius Meyer. Morten kommer att berätta om hur Nordfokus tänker sig lösa kompetensutmaningarna i södra Skandinavien, utan att bidra till ökad konkurrens mellan länderna.

Interregs projektrådgivare Andreas Zilcken och Lone Hylander modererar samtalet och de kommer också att berätta senaste nytt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Möt en rådgivare sker online via Microsoft Teams, torsdag den 27 april kl. 13.00-13.45.

Delta här!