Ystad Summit: Så kan EU-medel finansiera klimatanpassning i din kommun – inspiration från Danmark

Kom till Ystad Summit och hör mer om möjligheterna till att söka projektfinansiering inom klimatanpassning och Grön omställning.