Denne siden er (ennå) ikke oversatt til norsk

Nedenfor er en liste over språkene siden er oversatt til

Dansk-svenskt samarbete
i kampen mot bröstcancer

Foto: Canva

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen som drabbar kvinnor. Ett gränsöverskridande pilotprojekt ska undersöka en metod som kan leda till bättre behandlingar för bröstcancerpatienter.