Denne siden er (ennå) ikke oversatt til norsk

Nedenfor er en liste over språkene siden er oversatt til

Videoguider ska underlätta ansökningsprocessen

Ida Elsing är en av projektrådgivarna bakom videoguiderna.

Ida Elsing är en av projektrådgivarna bakom videoguiderna.

Med videoguider och en ombyggd webbsida blir det en enklare process att söka finansiering hos EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.