Norge, Interreg og EU

Grenseoverskridende samarbeid i Europa kan ta mange former. Innen EU er Interreg et av de sentrale virkemidlene når det gjelder samarbeid på tvers av landegrensene. Interreg er dermed en måte for EU å fremme solidaritet og samhold i Europa.

Interreg har eksistert siden 1990 og Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et av alle programmene i den sjette programperioden, 2021-2027. Norge har vært involvert i ulike Interreg-programmer siden 1996.

Det er 14 regioner i Sverige, Danmark og Norge som sammen har identifisert de sosiale utfordringene som finnes i vår geografi og som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak gjennom medfinansiering av prosjekter skal takle. Programmet er i ettertid godkjent av den svenske, norske og danske regjeringen og av EU-kommisjonen.

Er Interreg noe for deg?

Har du og dine partnere en idé innen et av våre innsatsområder? Vil dere samarbeide over grensen? Har dere oversikt over finansieringsmulighetene? Med vår veiledning blir dere klare til å søke et Interreg-prosjekt.

Was this information helpful?