Samfunnsutfordringer krever løsninger

Våre 14 regioner i Sør-Skandinavia har sammen identifisert en rekke utfordringer og samfunnsproblem som strekker seg over landegrensene. Med penger fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er det mulig for dansker, svensker og nordmenn å samarbeide over grensen for å løse problemene.

Samfunnsutfordringer stopper ikke ved grensen. Ikke løsningene heller.

Samfunnsutfordringer stopper ikke ved grensen. Ikke løsningene heller.

Utfordringene vi ønsker å motvirke finner vi på fire hovedområder.

Utslipp av karbondioksid, klimakatastrofer og ressurssløsing må forebygges. Prosjekter innenfor innsatsområdet Grønn omstilling skal fremme fornybar energi, overgang til sirkulær økonomi og forebygging av og tilpasning til klimaendringer.

Det kan også dreie seg om manglende kunnskap, teknologi eller samarbeidsformer som gjør at produkter, tjenester eller forskning ikke når sitt fulle potensial og konkurransekraft. Prosjekter innenfor innsatsområdet Innovasjon og entreprenørskap skal bidra til å styrke global konkurransekraft og skape tverrregional merverdi innenfor regionens felles smarte spesialiseringsområder, hvor grønn omstilling og Life science er spesielt fremtredende.

Overbelastning, ujevn trafikkflyt og mangel på bærekraftige alternativer for transport og mobilitet påvirker samfunnet og ikke minst menneskers livskvalitet på en negativ måte. Prosjekter innenfor innsatsområdet Transport og mobilitet skal bidra til et mer sammenhengende, bærekraftig, konkurransedyktig og attraktivt Øresund-Kattegat-Skagerrak.

Ytterligere sosiale problemer er mangel på kompetent arbeidskraft og vanskeligheter med å pendle til nabolandet. Prosjekter innenfor Grenseløst arbeidsmarked skal motvirke dette og utvikle det grenseoverskridende arbeidsmarkedet.

Alle disse felles utfordringene krever felles løsninger. Har du en idé til et prosjekt? Vi har penger til å få det til.

Er Interreg noe for deg?

Har du og dine partnere en idé innen et av våre innsatsområder? Vil dere samarbeide over grensen? Har dere oversikt over finansieringsmulighetene? Med vår veiledning blir dere klare til å søke et Interreg-prosjekt.

Was this information helpful?