Interreg på Arendalsuka: Hvorfor skal norske aktører løse samfunnsproblemer sammen med svensker og dansker?

Foto: Arendalsuka, Mona Hauglid, flickr.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak inviterer under Arandalsuka til et seminar om grenseoverskridende samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark.

Arendal, 14. august 2024 – Under Arendalsuka arrangerer Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak et spennende seminar om grenseoverskridende samarbeid mellom Norge, Sverige og Danmark. Dette seminaret gir deltakerne en unik mulighet til å lære hvordan nordiske naboer kan jobbe sammen for å løse samfunnsutfordringer.

Hvorfor skal norske aktører løse samfunnsproblemer med dansker og svensker? Jo, vi er overbevist om at samarbeid over landegrensene ikke bare bringer oss nærmere hverandre, men også gir merverdi. Våre ulike perspektiver i Danmark, Sverige og Norge gjør oss rikere på kunnskap og problemløsning, slik at én pluss én faktisk kan bli tre.

Hva du kan oppleve på seminaret

Temaer som blir diskutert:

  • Innovasjon og entreprenørskap
  • Grønn omstilling
  • Transport og mobilitet
  • Grenseløst arbeidsmarked

Programmet inkluderer

  • Velkommen: Jan Kløvstad, Nordisk Informasjonskontor Sør Norge, setter tonen for arrangementet.
    Viktigheten av nordisk samarbeid – Mikael Eriksson, Sveriges ambassadør i Norge, deler innsikt om viktigheten av nordisk samarbeid
  • Hva er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?: Magnus Schönning, programsjef, gir en oversikt over programmet og dets innsatsområder.
  • Viktigheten av regional utvikling: Anette Marie Solli, fylkesrådsleder i Akershus fylkeskommune, deler sin innsikt om hvordan Interreg bidrar til regional utvikling.
  • Praktiske eksempler på samarbeid: Cecilia Nilsson, daglig leder i Svinesundskomiteen, forteller hvordan grenseoverskridende prosjekter fungerer i praksis.

Paneldiskusjon
Et av høydepunktene vil være paneldiskusjonen med Anette Marie Solli, Cecilia Nilsson og Magnus Schönning. Diskusjonen vil fokusere på hvorfor nordmenn bør samarbeide med dansker og svensker for å løse felles problemer og hvordan dette samarbeidet skaper merverdi for alle involverte.

Nettverksmuligheter
Etter paneldiskusjonen blir det mingel, hvor deltakerne får muligheten til å snakke direkte med representanter fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak om finansieringsmuligheter og fremtidige prosjekter.

Kontaktinformasjon
For mer informasjon, ta kontakt med Ole Langeland Pedersen, Prosjektrådgiver.

Praktiske detaljer

Seminaret er en del av Arendalsuka og gir en unik mulighet til å engasjere seg i hvordan nordiske land kan samarbeide om å løse viktige samfunnsutfordringer. Ikke gå glipp av sjansen til å delta i denne viktige samtalen og nettverke med sentrale aktører fra Norge, Sverige og Danmark.

Les mer

Du finner mer informasjon om arrangementet på Arendalsukas hjemmeside.