Hoppa till meny

Ansökningsomgång 2020:1

Ansökningsomgången öppnar 13 januari och stänger 7 februari. Ansökningar om nya projekt sker via Min ansökan.

Tid: 2020-01-13 - 2020-02-07

En bra bit in i programperioden börjar det nu ta slut på tillgängliga medel inom insatsområdena Innovation, Sysselsättning och de norska så kallade IR-medlen.

Säkra besked om tillgängliga medel har vi först efter höstens möte med Övervakningskommittén den 11-12 december 2019, men vi kan redan nu informera om att det kommer finnas ERUF-medel (för danska och svenska stödmottagare) att söka inom de 2 insatsområdena Grön ekonomi och Transport, samt inom delgeografin Kattegat-Skagerrak.

Det finns naturligtvis alltid möjlighet för norska aktörer att delta i projekt utan den 50-procentiga finansieringen från programmet.

Vad angår förprojekt är det i nuläget möjligt att söka inom alla delgeografier och insatsområden.

Vi återkommer löpande med mer information här på hemsidan.

Inför ansökningsomgången ordnar Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ansökningsseminarier, i Aalborg 28 november och i Malmö den 17 december.