Ansökningsomgång 2020:2

Vill du ansöka om finansiering till ditt projekt från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Ansökningsomgång 2020:2 öppnar 10 augusti och stänger den 11 september.

Tid: 2020-08-10 - 2020-09-11

Svenska

Beslut om vilka insatsområden, geografiska delområden och ekonomiska potter som ska vara öppna för ansökningar fattas först i juni, av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks Övervakningskommitté.

För att kunna ge dig, som vill söka stöd för ett genomförandeprojekt, någon slags förhandsinformation har vi följande förhoppningar:

Dessutom hoppas vi kunna hålla öppet för projektansökningar som särskilt hanterar effekterna av covid-19-pandemin, inom samtliga insatsområden, delgeografier och med såväl ERUF- som norska IR-medel.

Ett beslut om detaljerna ovanför hoppas vi kunna ge senast den 22 juni.

Dansk

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks Overvågningsudvalg træffer den endelig afgørelse om, hvilke indsatsområder, geografiske delområder og økonomiske puljer, der gør sig gældende for årets anden ansøgningsrunde. For at give dig, der ønsker at søge støtte til et projekt, en vis forhåndsinformation, får du følgende forhåbninger:

Derudover håber vi at åbne op for projektansøgninger med indsatser, der specifikt vil håndtere effekterne af Covid-19 pandemien inden for alle indsatsområder, delgeografier - med både ERUF-midler og norske IR-midler.

En afgørelse af ovenstående detaljer håber vi at kunne give dig senest den 22. Juni 2020.


Skicka in din ansökan via Min ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – det elektroniska system vi använder för ansökningar om stöd och utbetalningar.