Hoppa till meny

Informationsmøde om EU-finansiering i Jylland

Overvejer du at søge EU-midler til projekter inden for effektiv og miljøvenlig transport eller mindsket energiforbrug i offentlig infrastruktur? Så mød op den 1. september og lær mere om dine muligheder i EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Går du med en idé til, hvordan du kan energieffektivisere i offentlige byggerier? Eller har du et forslag til, hvordan man kan mindske transporttiden i Skandinavien? Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak giver midler til skandinaviske samarbejdsprojekter, som vil løse fælles udfordringer ved at arbejde sammen over grænser. Blandt andet inden for energieffektive tiltag, tilgængelighed og mindsket transporttid, inklusive i det fælles havområde.

Download programPDF

Praktisk information

Dagen vil have to dele. I den ene del vil projektrådgivere fra programmet informere om områder hvor det er muligt at ansøge om midler til projekter, og i den anden del vil to projekter give inspiration til at arbejde med øget tilgængelighed og grønt byggeri.

Udfordringer, hvor du kan ansøge om midler til et projekt:

  • Grønt byggeri: Danmark, Sverige og Norge har et veludviklet klima og miljøarbejde, men indsatsen kan forbedres. Især i det offentlige er der et potentiale for energieffektivisering. Der er mulighed for brug af ny teknologi, materialer, systemer og løsninger i forbindelse med nyopførelse, renovering eller vedligeholdelse. Ved et grænseregionalt samarbejde mellem offentlige sektorer og med erhvervsliv er der mulighed for at styrke regionernes og kommunernes klimaarbejde og for at udvide markedet for energieffektive løsninger og producenter. Læs mere om støttemuligheder til grønt byggeri og programmets øvrige mål her
  • Øget tilgængelighed: Regionen præges af et øget trafikalt pres, utilstrækkelig transportkapacitet og forbindelser i dele af regionen. Dette medfører en udfordring om øget CO2-udslip og begrænser en regional mobilitet der ellers, blandt andet, kan bidrage til beskæftigelse, erhvervslivets konkurrenceevne og trafikale løsninger til sårbare befolkningsgrupper. Læs mere om støttemuligheder til øget tilgængelighed og programmets øvrige mål her

Program

09.30 – 10.00 Kaffe og registrering

10.00 – 10.10 Velkomst og præsentationsrunde, Region N, Region M og Interreg ÖKS

10.10 – 10.25 Introduktion til at arbejde med transport i Interreg ÖKS

10.25 – 10.55 Projekt: NÖKS II, Bjørnar Thorsen, Høgskolen i Sørøst-Norge

10.55 – 11.10 Pause

11.10 – 11.25 Introduktion til at arbejde med grøn økonomi i Interreg ÖKS

11.25 – 11.55 Projekt: Green Building A-Z, Christina Grann Myrdal, Aalborg Kommune

12.00 – 12.55 Frokost

13.00 – 15.00 Mulighed for 20-30 minutters møde med rådgiver fra Interreg ÖKS (skal bookes i forvejen, se nedenfor)

Tilmelding og booking af rådgivningsmøde (Begrænsede pladser)

Frist for tilmelding og booking af møde er fredag d. 25 august til enten peter@interreg-oks.eu (dansk rådgiver) eller til erik@interreg-oks.eu (svensk rådgiver)

Tid: 1. september 2017, kl. 09.30 – 13.00 (15.00)

Sted: Aalborg Kongres og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg, Vejviser: http://akkc.dk/om-akkc/find-vej-og-parkér