10 nya projekt är beviljade

Nu är 10 nya projekt, med ett belopp på 12,8 miljoner euro, godkända av representanter från Danmark, Sverige och Norge. Gemensamt är att de alla ska lösa gemensamma utmaningar i Skandinavien.

Den andra ansökningsomgången inom EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är nu klar. Under den senaste månaden har representanter från EU-kommissionen, 15 regioner och fylkeskommuner i Skandinavien, näringslivet, den danska, svenska och norska staten, ämbetsmän och anställda inom programmet diskuterat och valt ut projekt som kommer att få medel de kommande tre åren. 10 nya projekt godkändes med ett totalbelopp på 12,8 miljoner euro i stöd.

– Vi är glada för det stora intresset som har varit för att söka medel ur vår andra ansökningsomgång. När vi har valt ut vilka projekt som vi godkänner har vi fokuserat på att projekten har som mål att tillsammans lösa gemensamma utmaningar i Danmark, Norge och Sverige, säger Magnus Schönning, chef för programmets sekretariat som rådgiver projekten från ansökan till avslut, och fortsätter:

– Vi ser att det är mycket mer effektivt att arbeta tillsammans över gränserna och nyttja varandras kompetenser för att utveckla hela den skandinaviska regionens styrkor, snarare än att arbeta var för sig. Vi ser verkligen fram emot vad projekten kommer fram till under de kommande tre åren.


Läs mer om tre av de 10 godkända projekten nedan.
Klicka här för att se bifogad pdf med komplett lista över projekten.PDF


Nordisk Jobstart+: Sammankopplar unga nyexaminerade med arbetsgivare

Unga nyutexaminerade är ofta i riskzonen för att hamna i arbetslöshet. En del branscher har hög arbetslöshet i ett skandinaviskt land, medan det kan finnas en stor efterfrågan inom branschen i ett annat skandinaviskt land. Projektet Nordisk Jobstart+ hjälper unga nyutexaminerade att etablera sig på arbetsmarknaden genom att sammankoppla dem med arbetsgivare i ett skandinaviskt grannland.

Projektet kommer att matcha ungdomar, som annars riskerar att bli arbetslösa i sitt eget land, med arbetsgivare inom områden som exempelvis sjukvårdsområdet, i ett annat skandinaviskt land. På så sätt kan de komma i kontakt med arbetsgivare som efterfrågar deras kompetenser.

Lead partner: Foreningerne Nordens Forbund

Totalt ansökt belopp: 630 808 euro

Regioner där projektet pågår: Region Hovedstaden, Region Skåne & AkershusSamskabende grøn omstilling: Kommuner ska engagera medborgare i klimatarbete

Resultatet av förprojektet ”Hållbar Utveckling” visar att det finns stora hinder för kommuners arbete mot en grön omställning när det gäller att involvera och engagera medborgare. Men för att kommunerna ska uppnå de existerande målen om en långsiktig grön övergång måste medborgarna förändra sina attityder och beteenden.

Projektet ”Samskabende grøn omstilling” ska skapa en gemensam skandinavisk metod för att involvera medborgare i den gröna omställningen inom kommuner. Medarbetare inom kommunerna får genom projektet en verktygslåda baserat på danska och svenska erfarenheter. Verktygslådan och metoderna kommer att göra det lättare för kommunerna att arbeta tillsammans med medborgarna för en hållbar utveckling och därmed nå de politiska målsättningarna för den enskilde kommunen.

Lead partner: Hjørring Kommune

Totalt ansökt belopp: 828 986 euro

Regioner där projektet pågår: Region Nordjylland, Västra Götalandsregionen & Region SkåneRen kustlinje: Arbetar för en ren kust

Avfall längs kusten är en gemensam utmaning för länderna kring Kattegatt och Skagerrak. Avfall som exempelvis plast skadar kustmiljöerna och ska därför transporteras bort. Partnerna i projektet "Ren kustlinje" kommer att föra samman aktörer i regionen för att arbeta tillsammans för att utveckla nya lösningar på de utmaningar som avfall längs kusterna skapar.

Projektet kommer bland annat att utveckla gemensamma forskningsmetoder, hitta nya metoder för att minska marint skräp och för att implementera dessa i de offentliga förvaltningarna.

Lead partner: Sotenäs kommun

Totalt ansökt belopp: 2 919 295 euro

Regioner där projektet pågår: Västra Götalandsregionen, Stockholms län, Region Halland, Region Nordjylland, Østfold fylkeskommune, Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune, Vestfold fylkeskommune & Region Syddanmark

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Vad är Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak?

  EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak stöttar projekt mellan danskar, svenskar och norrmän. Det är projekt som löser gemensamma utmaningar inom innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning i området kring de tre haven Öresund, Kattegat och Skagerrak. Totalt finns cirka 143 miljoner euro att söka ur programmet fram tills 2020.


  Nästa ansökningsomgång

  Den första ansökningsomgången pågick under våren 2015. Nästa ansökningsomgång är öppen från 1 februari till 4 mars 2016. Vi uppmuntrar särskilt potentiella projekt till att söka medel inom insatsområdena transport och grön ekonomi, den sistnämnda med fokus på hållbar energi. Ansökningar inom regionerna Öresund och Kattegat-Skagerrak är öppna, vi uppmuntrar särskilt till ansökningar inom regionen Öresund.