6 nya projekt beviljade

I dag beslutade Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak att stötta ytterligare sex projekt i Skandinavien med 11,1 miljoner euro. Detta innebär att vi nu stöttar 30 projekt som samarbetar över gränserna i Sverige, Danmark och Norge.

De sex projekten ska arbeta med att lösa gränsöverskridande utmaningar inom sysselsättning, hållbar energi och innovation. Bland annat kommer projektet Nordic Entrepreneurship Hubs att hjälpa studenter som vill starta egna verksamheter. Projektet Smart Cities Accelerator ska öka användandet av förnybar energi i fem kommuner, och projektet Green Building A-Z ska hjälpa kommuner och verksamheter att realisera energieffektiviseringar i den offentliga infrastrukturen.

­- Vi är glada över att kunna godkänna ytterligare ett antal viktiga och intressanta projekt, och vi ser fram emot att se vad projekten kommer att åstadkomma under de kommande tre åren, säger Magnus Schönning, ansvarig för EU-programmets sekretariat som ger råd till projekten från ansökan till avslut.

Projekten godkändes i vår tredje ansökningsomgång, av representanter från regioner, näringsliv och statliga myndigheter i Danmark, Sverige och Norge. Nu stöttar vi totalt 30 projekt och två förprojekt. Genom att projekten samarbetar över gränserna är förhoppningen att de får en bredare kompetens och på så sätt blir mer effektiva.

- Vi är helt övertygade om att det lönar sig att samarbeta över gränserna för att lösa gemensamma utmaningar i Skandinavien, säger Magnus Schönning.

Här hittar du en samlad lista över projekten (pdf).PDF


Mer information om projekten:

Nordic Entrepreneurship Hubs

Lead partner: Københavns Erhvervsakademi (KEA)
Totalt ansökt belopp: 1 205 043 euro
Insatsområde: Sysselsättning

Projektet har som mål att hjälpa studenter som vill starta egna verksamheter. Detta ska projektet göra genom att skapa bättre sammanhang och synergier mellan de olika företagsstöttande aktörerna som finns, och bättre koppla aktörerna till studenternas behov.


Smart Cities Accelerator

Lead partner: Danmarks Tekniske Universitet
Totalt ansökt belopp: 3 234 020 euro
Insatsområde: Grön ekonomi

För att kunna ersätta fossila bränslen med hållbar och förnybar energi vill projektet bidra till tvärvetenskaplig utveckling av metoder och tekniker. Projektet vill förenkla och förmedla kunskapsutbyte, men också ta fram demonstrationsprojekt som kan skapa mer hållbara lösningar inom de kommunala energiförsörjningssystemen.


Green Building A-Z

Lead partner: Aalborg Kommune
Totalt ansökt belopp: 1 440 678 euro
Insatsområde: Grön ekonomi

Syftet med projektet är att se till att kommuner och företag har verktyg, metoder och kompetens för att utföra energieffektiviserande insatser i offentlig infrastruktur. Projektet vill också testa verktygen genom byggprojekt, nätverksbyggande och kompetensutveckling inom den offentliga och privata sektorn. Ytterligare ett mål är att ge företag bättre kompetens i hur de kan möta kraven som offentliga och privata aktörer ställer på hållbart och energieffektivt byggande.


BREATHE (Biomarker reserch and E-health advancements to help everyone)

Lead partner: Region Hovedstaden
Totalt ansökt belopp: 3 519 879 euro
Insatsområde: Innovation

Det kommande införandet av en ny klass av läkemedel för behandling inom lungmedicin skapar möjligheter för att locka privata investeringar till Öresundsregionen. Det här vill projektet BREATHE ta till vara på. Detta gör projektet genom att dess sex partner skapar en enhet med målet att bli världsledande inom utveckling av kommersiellt relevanta biomarkörer som används för diagnostik av olika lungsjukdomar.


Technordic

Lead partner: Business region Göteborg AB
Totalt ansökt belopp: 789 138 euro
Insatsområde: Innovation

Technordic upplever att innovationssystemet i KASK-regionen behöver en mer övergripande strategi. Genom målinriktade aktiviteter vill projektet stärka innovationssystemet i KASK-regionen och på sätt få olika faktorer som har stort inflytande på varandra, såsom IKT-kompetens, internationalisering, varumärkesarbete och kapital i tidiga faser samverka med varandra. 


Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött

Lead partner: Agroväst Livsmedel AB
Totalt ansökt belopp: 931 845 euro
Insatsområde: Innovation

Projektet ska bidra till fler tekniker och metoder som skapar bättre förutsättningar för producenter och det vidareförädlare inom regional nöt- och lammköttsproduktion. På så sätt ska aktörerna kunna möta kundernas efterfrågan på såväl smaker som etiska aspekter. Målet är att man stärka producenternas konkurrenskraft nationellt och internationellt.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Vill du söka medel från oss?

    Nästa ansökningsomgång är öppen mellan den 22 augusti till 23 september 2016. Vi uppmuntrar särskilt till ansökningar inom insatsområdena grön ekonomi och transport. Likaså önskas projekt med syfte att främja integration inom framför allt insatsområdet sysselsättning.