Anmälan har öppnat till ansökningsseminarier

Snart är det dags för nästa ansökningsrunda. Inför det anordnar vi två nyttiga seminarier för er som planerar att ansöka.

Seminarierna ger en viktig vägledning och information till alla projekt som är redo eller överväger att skicka in en ansökan i ansökningsomgång 2018:1 (15 januari - 9 februari 2018). Det handlar om hur du fyller i ansökan, bland annat i fråga om budget och kopplingen till projektets aktiviteter.

Efter den inledande genomgången erbjuder vi varje projekt ett 45-minutersmöte med sekretariatet, med ytterligare praktisk information och rådgivning.

Det är frivilligt att delta, men se det som en god möjlighet. Våra erfarenheter visar att sannolikheten att få bifall till sitt projekt ökar om man har deltagit vid seminarium och efterföljande möte.

Välj mellan två seminarier, båda hålls klockan 10.00-16.00.

Anmäl er genom att klicka på respektive länk. Tänk på att bekräfta anmälan i det bekräftelsemail som kommer och observera att bekräftelsemail kan hamna i skräpposten.

Sista anmälningsdag: 1 december 2017.

 

Norsk medfinansiering

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak hoppas kunna öppna insatsområdena Transport och Grön ekonomi för norsk, statlig medfinansiering. Slutligt besked i frågan kommer i mitten-slutet av december.

Norska aktörer kan även fortsättningsvis delta i genomförandeprojekt inom Innovation och Sysselsättning, men då utan den 50-procentiga finansieringen via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Det är fortsatt möjligt att söka norska medel för förprojekt inom samtliga fyra insatsområden.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Fakta

  Förutsättningar i ansökningsomgång 2018:1

  Tid att ansöka: 15 januari - 9 februari 2018.

  Öppna insatsområden: Grön ekonomi, Transport, Sysselsättning samt det andra målet i Innovation (1.2 2 Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom Öresund-Kattegat-Skagerrak området)

  Geografier: Det är möjligt att söka inom alla tre områden – Kattegat/Skagerrak, Öresund, Öresund-Kattegat-Skagerrak