Ansøgningsomgang 1 er lukket

Vi har modtaget 31 ansøgninger og går nu videre med at vurdere disse.

Indsatsområderne Innovation og Beskæftigelse er de to mest populære i første ansøgningsomgang for programperioden 2014-2020. 14 projekter har søgt i kategorien Innovation, 11 i Beskæftigelse, 4 i Transport og 2 i Grøn økonomi.

Nu starter en proces med at gennemgå og vurdere ansøgningerne. Ansøgere kan regne med at have svar om cirka tre måneder.

Hvordan vurderer vi projekterne?

Ansøgningerne vurderer vi ud fra et antal grundlæggende krav, udvalgskriterier og vejledende principper.

Udvalgskriterierne for programperioden 2014-2020 blev besluttet af Overvågningsudvalget (Övervakningskommittén) den 12. marts 2015 i Lund. Vigtige kriterier er blandt andet:

 • at projektet skaber grænseregional merværdi
 • additionalitet
 • om partnerne kan gennemføre projektet
 • partnerskabets sammensætning
 • forankring hos målgrupper
 • langsigtede effekter
 • resultatorientering
 • bidrag til programmets mål
 • horisontelle kriterier
 • og hvordan projektet bidrager til EU's strategi for Østersøen.

Læs mere om udvalgskriterierne eller Overvågningsudvalget.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300