Ansøgningsomgang 2 er lukket

Vi har modtaget 20 ansøgninger og går nu videre med at vurdere disse.

Indsatsområderne Innovation og Beskæftigelse er de to mest populære i anden ansøgningsomgang for programperioden 2014-2020.  10 projekter har søgt i innovation, 7 i beskæftigelse, 2 i grøn økonomi og 1 i transport.

Nu starter en proces med at gennemgå og vurdere ansøgningerne. Ansøgere kan regne med at have svar om cirka tre måneder.

Ansøgningsomgang 3 åbner 1. februar 2016 og lukker 4. marts.

Hvordan vurderer vi projekterne?

Ansøgningerne vurderer vi ud fra et antal grundlæggende krav, udvalgskriterier og vejledende principper.

Udvalgskriterierne for programperioden 2014-2020 blev besluttet af Overvågningsudvalget (Övervakningskommittén) den 12. marts 2015 i Lund. Vigtige kriterier er blandt andet:

 • at projektet skaber grænseregional merværdi
 • additionalitet
 • om partnerne kan gennemføre projektet
 • partnerskabets sammensætning
 • forankring hos målgrupper
 • langsigtede effekter
 • resultatorientering
 • bidrag til programmets mål
 • horisontelle kriterier
 • og hvordan projektet bidrager til EU's strategi for Østersøen.

Læs mere om udvalgskriterierne eller Overvågningsudvalget.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300