Ansökningsseminarier inför höstens ansökningsrunda

Det är snart dags för nästa ansökningsrunda. Efter sommaren anordnar vi tre ansökningsseminarier för er som ska skicka in er ansökan i ansökningsrunda 2016:2.

I den här ansökningsomgången (22 augusti – 23 september 2016) kommer ni att kunna ansöka om projekt inom Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning och åtminstone inom de två delgeografierna Kattegat/Skagerrak och Öresund. Programmets Övervakningskommitté kommer fatta beslut i början av juni 2016 om det också kommer vara möjligt att ansöka inom den gemensamma ÖKS-geografin. På grund av den stora mängd medel som redan beviljats kommer ni under nästkommande två ansökningsomgångar (hösten 2016 och våren 2017) inte kunna skicka in projektansökningar inom insatsområdet Innovation.

Vi uppmuntrar särskilt till ansökningar inom insatsområde Transport samt projekt med syfte att främja integrationen av personer med utländsk bakgrund inom framför allt insatsområdet Sysselsättning, och det specifika målet ”att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag”.

Inför ansökningsrundan anordnar vi tre ansökningsseminarier mellan kl 10.30 - 16.15, på följande datum och platser:

24 augusti – Göteborg, Sverigelänk till annan webbplats

25 augusti – Kristiansand, Norgelänk till annan webbplats

1 september – Köpenhamn, Danmarklänk till annan webbplats

Anmäl er genom att klicka på respektive länk.


Vi uppmanar alla projekt som planerar att skicka in en ansökan att delta på ett av dessa ansökningsseminarier. Seminarierna kommer att ge viktig vägledning och information till alla projekt som är redo att skicka in en ansökan. Efter den inledande genomgången får man ett samlat 45-minuters möte per projekt med sekretariatet.

Vi behöver din anmälan senast den 21 juni 2016. Vi förbehåller oss rätten att ställa in konferensen vid för få anmälda deltagare. Vid eventuell avanmälan skicka ett mail till: pernilla@interreg-oks.eulänk till annan webbplats


Varmt välkomna!

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    För er som vill ansöka i ansökningsrunda 2016:2

    Vänligen notera att dessa ansökningsseminarier enbart riktar sig till de projekt som har för avsikt att komma in med en ansökan i ansökningsrunda 2016:2. Kontakta gärna våra rådgivare om du har några frågor.