Broschyr om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020

Vill du få en snabb överblick över vad Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 erbjuder och för vem?

Broschyren om Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger en översikt över programmet, de fyra insatsområdena, vem som kan söka och hur man gör.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, på svenskaPDF

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak, på danskPDF

Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak, på norskPDF