Goda förutsättningar för gröna Interregprojekt

Inför höstens ansökningsomgång för nya projekt kommer det finnas gott om medel i potterna för Grön ekonomi och Transport. Däremot kommer pengarna inom Innovation i princip att vara slut, enligt prognosen.

Under juni månad kommer Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks politiska kommittér att sammanträda och fatta beslut om nya projekt. Utfallet är därför ännu inte klart, men uppskattningsvis kommer det att återstå lite mer än 10 miljoner euro i potten för Grön ekonomi. Det är knappt en tredjedel av de avsatta medlen.

- Det är inom Grön ekonomi och Transport som vi har mest pengar kvar. Vi har gjort särskilda insatser för att marknadsföra dessa områden och jag tycker ändå att vi lyckats bra. Och naturligtvis hoppas vi på fler projekt inom dessa områden under ansökningsrundan som öppnar i augusti, säger programchef Magnus Schönning.

I potten för insatsområdet Transport räknar Magnus Schönning med att det kommer att återstå knappt 8 miljoner euro och i potten för Sysselsättning cirka 5.

Medlen inom insatsområdet Innovation, som haft den i särklass största potten på 54 miljoner euro, är däremot i princip slut.

- Det är bara att konstatera att intresset varit väldigt stort för Innovationsprojekt, säger Magnus Schönning.

Även de norska så kallade IR-medlen är i princip slut. Det innebär att norska aktörer inte kan få medfinansiering för genomförandeprojekt. Däremot finns möjlighet att söka medel för förprojekt, inom samtliga insatsområden.

Nästa ansökningsperiod för genomförandeprojekt, 2019:2, kommer att vara öppen mellan 9 augusti och 13 september 2019.