Information om ansökningsomgångar

Läs mer om vilka insatsområden och geografier som är öppna under kommande ansökningsomgångar.

Ansökningsomgång 3 (1 februari - 4 mars 2016)

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks tredje ansökningsrunda kommer att vara öppen mellan 1 februari och 4 mars 2016. Vid detta tillfälle kommer ni kunna ansöka om projekt inom alla fyra insatsområden inom delområdena Öresund, samt Kattegat-Skagerrak. På grund av den stora mängd medel som redan har beviljats inom området kommer ni under denna ansökningsomgång inte kunna skicka in projektansökningar inom den gemensamma Öresund-Kattegat-Skagerak-geografin. Vi uppmuntrar ansökningar inom insatsområdena Grön ekonomi och Transport, samt i delområdet Öresund.

Möjligheter för integrationsprojekt (ansökningsomgång 3)

Förvaltande myndighet och det gemensamma sekretariatet har mot bakgrund av den aktuella flyktingsituationen fått frågor om och hur Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak kan nyttjas för de integrationsutmaningarna som har uppstått.

Inom ramen för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks insatsområden är det möjligt att stödja projektansökningar som underlättar integration av personer med utländsk bakgrund. Projekt med syfte att främja integration av personer med utländsk bakgrund är främst aktuella inom insatsområdet Sysselsättning och det specifika målet ”att främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och nystartade företag”.

Exempel på gränsregionala samarbetsinsatser som kan vara aktuella är:

· Insatser som stärker integrationsperspektivet i företagsrådgivningssystemet.

· Anpassning av befintliga företagsfrämjande stödstrukturer till personer med utländsk bakgrund.

· Insatser som syftar till en snabb etablering av företagare med utländsk bakgrund.

· Insatser som syftar till att underlätta anställning av personer med utländsk bakgrund.

Vid eventuella frågor kontakta gärna då det gemensamma sekretariatet och/eller förvaltande myndighet. (Uppdaterad 2015-12-21)


Ansökningsomgång 4 (22 augusti - 23 september 2016)

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks fjärde ansökningsrunda kommer vara öppen mellan 22 augusti och 23 september 2016. Vid detta tillfälle kommer ni kunna ansöka om projekt inom insatsområdena Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning. På grund av den stora mängd medel som redan beviljats inom insatsområdet Innovation kommer ni under denna ansökningsomgång inte kunna skicka in projektansökningar inom detta insatsområde. Vi uppmuntrar ansökningar inom insatsområdena Grön ekonomi och Transport, samt i delgeografin Öresund.


Ansökningsomgång 5 (februari 2017)

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks femte ansökningsrunda kommer vara öppen mellan i februari 2017 (exakta datum ännu inte fastställda). Vid detta tillfälle kommer ni kunna ansöka om projekt inom insatsområdena Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning. På grund av den stora mängd medel som redan beviljats inom insatsområdet Innovation kommer ni inte heller under denna ansökningsomgång kunna skicka in projektansökningar inom detta insatsområde. Vi uppmuntrar ansökningar inom insatsområdena Grön ekonomi och Transport, samt i delgeografin Öresund.


Förprojekt (löpande)

Vi tar löpande emot ansökningar om förprojekt och under år 2016 kommer det vara möjligt att ansöka om medel för förprojekt inom insatsområdena Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning.

Övervakningskommitten kommer med stöd av programansvariga att hålla utlysningarna under noga uppsikt och efter hand besluta om vilka delgeografier och insatsområden som kommer vara möjliga att ansöka om projektmedel för.  

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300

    Annat på gång

    Besök vår kalender och se datum för våra ansökningsseminarier och andra arrangement på gång.