Interreg är viktigt för samarbete i Öresundsregionen

En ny rapport från Øresundsinstituttet visar att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak har stor betydelse för samarbetet i Öresundsregionen.

Øresundsinstituttet har analyserat samarbeten i Öresund, med fokus på de formella kontakterna i regionen. Totalt har 149 aktörer engagerat sig i minst två Öresundsregionala samarbetsprojekt eller organisationer sedan 2008. Undersökningen visar även att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är en viktig aktör för gränsöverskridande samarbete i regionen.

”Interreg-programmet har stor betydning for udviklingen af samarbejdet og regionen i det hela taget, eftersom det giver flera aktører mulighed for at igangsætte og genomføre flera samarbejdsprojekter på tværs af Øresund”, står det i rapporten "Samarbetet över Öresund".

Projektens breda partnerskap, med aktörer från universitet, kommuner, regioner och näringsliv, lyfts fram som en orsak till dess betydelse. Analysen visar även att Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är den part som är med i flest projekt och som bidrar med störst finansiering. Totalt är 127,6 miljoner euro från Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak öronmärkta till projektsamarbeten mellan i Danmark och Sverige under perioden 2014-2020.

Vill du veta mer?

Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som bevakar Öresundsregionen. Läs hela rapporten på Øresundsinstituttets hemsidalänk till annan webbplats.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300