Klart utgångsläge inför höstens ansökningsrunda

Alla insatsområden hålls öppna, liksom möjligheterna att söka projekt oavsett geografiskt område. Däremot är det få medel kvar inom insatsområde Innovation och i potten för norska IR-medel. Så ser förutsättningarna ut inför höstens ansökningsomgång.

Sedan Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks beslutsfattare i Övervakningskommittén sammanträtt står det klart att programmet godkänner 8 av de projekt som inkom med ansökningar under årets första ansökningsomgång.

Därmed är förutsättningarna för årets andra ansökningsomgång, 9 augusti - 13 september, klara. Totalt återstår cirka 26 miljoner av de ursprungliga 127,6 miljoner euro som programmet startade med. Hälften, 13 miljoner euro, finns i potten för Grön ekonomi, medan 8 miljoner euro återstår inom Transport och 5 miljoner euro i insatsområdet Sysselsättning.

- I Innovation har vi i dagsläget endast 500 000 euro kvar. Ställt i relation till hur stora våra Innovationsprojekt brukar vara, är det inte mycket pengar. Åsikten på mötet var ändå att det är rätt och riktigt att ge potentiella partnerskap möjlighet att få del av de medlen. Vårt Interreg-program har fått pengarna för att investera dem väl, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

En liknande budgetsituation råder för de norska IR-medlen, som norska projektpartner kan ansöka om.

- Inte heller där finns det mycket pengar kvar, men vi kommer att hålla möjligheten att söka medel öppen. Det kan bli ett angenämt problem att prioritera projekt, säger Magnus Schönning.

Prioritering på grund av det ekonomiska läget var något som programmet tvingades till även bland de projekt som var uppe till beslut hos Övervakningskommittén.

- Vi tvingades rekommendera avslag till två projekt inom Innovation på grund av att pengarna inte räcker, vilket ledamöterna också fattade beslut om. Det är väldigt tråkigt, men så ser förutsättningarna ut just nu. Vi tittar på olika möjligheter att förstärka insatsområdet Innovation, men det är svårt att sia om utsikterna. Det kräver i så fall beslut på en högre nivå, utanför vår kontroll, säger Magnus Schönning.

Han glädjer sig dock åt de 8 nya projekten. Sju är sedan tidigare godkända av programmets styrkommittér, medan ett - Cleancon - beviljades på Övervakningskommitténs sammanträde den 18-19 juni.

Fakta - beviljat projekt

Projektet går i linje med FN:s globala mål #7 - Hållbar energi för alla

Cleancon - Clean Construction Machinery. Arbetsmaskiner för bygg- och anläggningsarbeten står för en stor del av växthushusgasutsläppen inom den skandinaviska transportsektorn. Cleancon vill ändra på det. Målet är att 40 kommuner i Sverige, Norge och Danmark ska utforma gemensamma incitament och upphandlingsprocesser för att främja el- och vätgasdrivna arbetsmaskiner. Läs mer om projektet