Klumpsumma – en av nyheterna i handboken

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak inför nu en förenklad process för utbetalning av stöd till förprojekt. Genom förenklingsmodellen Klumpsumma betalas EU-stöd utan krav på att styrka utgifterna från varje aktivitet. Klumpsumma är en av flera nyheter i den uppdaterade projekthandboken.

Beredningen av förprojekt har öppet till och med den fredag den 28 juni och stänger sedan för sommaren. I samband med detta införs förenklingsmodellen Klumpsumma, för samtliga förprojekt som inkommer med en ansökan efter den 28 juni.

– Klumpsumma är en förenklingsmodell som vi tidigare i år – på EU-kommissionens initiativ – fick i vår verktygslåda. Nu inför vi den för förprojekt, och för att underlätta processen både för stödmottagare och för vår ekonomiska administration, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Förenklingsmetoden innebär att first level control inte längre gör någon granskning av förprojektens ansökningar om utbetalning. Det finns inga krav på att verifiera de faktiska utgifterna i samband med projektet och dess aktiviteter.

– Vi tror att det här ska frigöra tid för projekten att koncentrera sig på sina resultatmål. Klumpsumma kräver att projektets mål är väldigt tydliga, för att det ska gå att koppla ihop beslutet om utbetalning till projektets aktiviteter, säger Magnus Schönning.

Mer information om Klumpsumma finns att läsa i handboken, i avsnittet Förprojekt och Förutsättningar för förprojekt.

OBS! Förvaltande myndighet Tillväxtverket lanserar från 1 augustilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 2019 flera typer av förenklade kostnadsredovisningar. Bland dessa är det bara Klumpsumma för förprojekt som införs inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.