Mange ansøgninger viser fortsat interesse for Interreg

Efterårets store interesse i at samarbejde over grænserne i Interreg-projekter fortsætter. Da årets første ansøgningsomgang lukkede fredag, havde aktører fra Danmark, Sverige og Norge sendt 14 ansøgninger ind om projektstøtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

- Vi er virkelig glade for at se en fortsat stor interesse for at drive Interreg-projekter, siger programchef Magnus Schönning.

Ud af 14 projekter har 4 projekter søgt inden for henholdsvis Innovation og Grøn Økonomi, mens 3 projekter har valgt at søge inden for henholdsvis Transport og Beskæftigelse.

- Vi åbnede Innovationspuljen igen i 2018. Det er dejligt at se, at ansøgerne stadig viser interesse for dette indsatsområde. Interessen er faktisk så stor, at projekterne har søgt om 5,3 millioner euro af de samlede 6 millioner i puljen, siger Magnus Schönning.

Flest penge søgt i Grøn Økonomi

Projekterne søger i alt om 24 millioner euro. Grøn økonomi tager førstepladsen over søgte midler med knapt 7,59 millioner euro fra EU's Regionalfond – tæt forfulgt af Transport med knapt 7,58 millioner euro.

- Nu skal vi i gang med at bedømme projekterne. Derefter skal vores politiske udvalg tage stilling til, hvilke projekter, der godkendes eller ej, siger Magnus Schönning.

De politiske udvalg behandler ansøgningerne i juni måned 2019.

Stor interesse fra norske aktører

Interessen fra norske aktører har også været stor i denne ansøgningsomgang.

- Vi er meget glade over, at så mange norske aktører har søgt om midler hos os, at de endda har søgt om flere midler end der er i den norske pulje. For at sikre så mange gode projekter med norske aktører som muligt, går vi i Interreg nu i dialog med projekterne for at finde den bedste løsning på dette, siger Magnus Schönning.

I løbet af ansøgningsprocessen kan der ske ændringer. Har du spørgsmål til de nyeste tal og ansøgningsinformationen generelt, kan du kontakte kommunikationsansvarlig Lise Moltved lise@interreg-oks.eu.