Mer pengar till innovationsprojekt

Fler och större projekt inom Innovation kan få stöd av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Med 15 pågående eller avslutade projekt av totalt 44 är Innovation det i särklass mest eftertraktade insatsområdet att arbeta mot inom vårt EU-program. I våras återstod 13 miljoner euro av Innovationsmedlen, inräknat prognosticerade återflöden.

- Vi upplever ett tryck på fler innovationsprojekt. Därför är vi glada över att kunna erbjuda medel till fler och större sådana projekt under resten av programperioden, säger programchef Magnus Schönning.

Pengarna i programmet har inte blivit fler, ökningen i Innovation sker genom en omfördelning mellan insatsområden. Innovationspotten blir 6 miljoner euro större - pengar som tas från insatsområdet Transport.

- Det har inte varit självklart för oss att omfördela pengarna. Vi har arbetat hårt för att marknadsföra Transportområdet och även sett resultat i fler Transportprojekt. Men den sammanvägda bilden är ändå att det är rimligt med denna omprioritering, säger Magnus Schönning.

Omfördelningen godkändes förra veckan av EU-kommissionen och förändringen träder i kraft omedelbart.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300