Norden verdens mest integrerede region – or not?

Onsdag d. 20. juni inviterer Nordisk Jobstart+ til seminar om mulighederne for at skabe et tættere og mere integreret nordisk arbejdsmarked.

Står du i en situation, hvor du skal overbevise en ny international medarbejder, at vedkommende skal starte i din virksomhed? Eller hvad skal du gøre som jobsøgende for at gøre dig lækker overfor internationale job? Er der overhoved interesse for din profil uden for de nationale grænser og hvad skal du ikke mindst være opmærksom på her?

Hvordan kan det være det er lykkes Nordisk Jobstart+ at få +1000 personer i job i Norge, Danmark og Sverige? Hvad er den hemmelige ingrediens, der overbeviser folk om at prøve sig af internationalt?

Disse og andre spørgsmål vil blive behandlet på seminaret Norden verdens mest integrerede region – or not? d. 20 juni 2018 hos Nordisk Ministerråd i København.

Der er stadig pladser, hvis du eller din organisation kunne tænke jer at deltage. På dagen vil der være oplæg ved bl.a. Nordisk Ministerråd, Copenhagen Capacity og Dansk Industri. Disse og andre oplægsholdere vil komme med deres bud på, hvordan vi kan trække det nordiske arbejdsmarked endnu tættere sammen og udnytte de unikke muligheder der ligger strukturelt og kulturelt på tværs af de nordiske landegrænser.

Arrangementet er gratis og der vil blive serveret en let anretning.

Hvis du/I har lyst til at deltage eller har spørgsmål tilmeld jer endelig til info@nordiskjobstart.org eller læs mere i invitationenPDF. Hvis du har spørgsmål angående Nordisk Jobstart+ er du velkommen til at kontakte mig til enhver tid.