Norge lägger fast årlig finansiering

Norska aktörer ska våga ta initiativ till nya Interreg-projekt och vara attraktiva som partner för svenskar och danskar. Det vill det norska kommunal- og moderniseringsdepartementet som lägger fast det årliga bidraget till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

I slutet av 2017 stod det klart att Norge skulle höja sin finansiering av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak till 7,6 miljoner norska kronor årligen, motsvarande 800 000 euro.

Nu står det klart att kommunal- og moderniseringsdepartementet i Norge planerar att lägga fast den summan årligen under resten av programperioden, 2019 och 2020, förutsatt att Stortinget godkänner detta.

"På denne måten håper vi å bidra til forutsigbarhet", skriver departementet i sitt beslut.

Departementet hoppas att norska aktörer ska bli mer attraktiva som partner och våga ta egna initiativ till projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

"I tillegg ønsker vi at dette skal løse problemet aktører i andre land har med å finne norske partnere. Ikke minst ønsker vi med dette at norske aktører selv skal ta initiativ til samarbeid over grensene."

Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak gläds åt beslutet.

- Väldigt goda nyheter. Precis som departementet skriver så bidrar det här till en förutsägbarhet, både för programmet men framförallt för alla de aktörer där ute som är intresserade av att arbeta över gränserna med sina spännande idéer, säger han.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300