Norskt budgetförslag kan påverka Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak


I den norska regeringens budgetförslag, som lades fram den 6 oktober, föreslås att man inte sätter av några öronmärkta nationella medel till regionernas medfinansiering av bland annat projekt inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak under 2017. 

Budgetförslaget behandlas i Stortinget i december. Vår förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation undersöker nu eventuella konsekvenser för hur budgetförslaget, om det bifalles, kommer att påverka Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet. Pågående projekt med norska partner kommer inte att påverkas. 

 

Vill du veta mer?

Kontakta: Programchef Magnus Schönning magnus@interreg-oks.eu, eller Thomas Hansen, Norsk förvaltande organisation thohan19@ostfoldfk.no