Ökat intresse att driva Interreg-projekt

Inte sedan hösten 2015 har intresset för att samarbeta över gränserna varit så stort. När årets andra ansökningsomgång stängde i fredags hade 14 ansökningar om projektstöd kommit in till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

- Verkligen kul att så många partnerskap väljer att söka sig till oss, säger Magnus Schönning, programchef för Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Av de 14 projekten finns sex inom insatsområdet Innovation. Fyra av dessa faller inom det återöppnade ”mål 1.1” – om att öka antalet forskare och samverka med näringslivet.

- Vi flaggade för en möjlig återöppning i våras och projekten verkar ha stått i startgroparna. Det är väldigt glädjande med så pass många innovationsansökningar med ambitioner om nära samarbete med näringslivet. Det verkar som att vi gjorde rätt analys när vi återöppnade mål 1.1, säger Magnus Schönning.

Glädjande är också att det finns tre norska aktörer bland ansökningarna. I den här ansökningsrundan har insatsområdena Grön ekonomi och Transport varit öppna för norska aktörer.

- En av ansökningarna ligger inom Grön ekonomi och två inom Transport. De norska aktörerna behövs för programmet och vi välkomnar dem.

Projekten söker totalt 25,2 miljoner euro i stöd, det mesta – 13 miljoner euro – ur potten för Innovation.

Finns det tillräckligt med pengar för att kunna stötta alla projekt som sökt stöd?

- Ja det bedömer vi att det gör. Men en sak i taget. Först och främst ska projektens kvalitet bedömas i en beredningsfas som pågår till slutet av november och början av december. Efter kommer våra Styr- och Övervakningskommittéer fatta slutgiltiga beslut om vilka projekt som får stöd, säger Magnus Schönning.

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Fakta

  Ansökningsrundan
  i siffror

  Antal ansökningar: 14

  Ansökta medel ur Europeiska Regionalutvecklings-fonden: 25,2 miljoner euro

  Ansökta norska Interreg-medel: 1,14 miljoner euro.

  Innovation: 6 ansökningar (13 miljoner euro)

  Grön ekonomi: 3 ansökningar (6,5 miljoner euro + 462 000 euro IR-medel)

  Transport: 2 ansökningar (1,3 miljoner euro + 673 000 euro IR-medel)

  Sysselsättning: 3 ansökningar (4,4 miljoner euro)

  Största projektansökan i euro: 4,3 miljoner euro (Innovation, 4 partners)

  Största projektansökan i antal partners: 20 partners (Grön ekonomi, 2,7 miljoner euro)