Presentationer från ansökningsseminarier

Deltog du på ansökningsseminariet i Köpenhamn 23 maj, eller Göteborg 28 maj?

Nedan finner du presentationerna från seminariet i Göteborg. Samma underlag användes i Köpenhamn.