Projekt som vill minska offentlig energiförbrukning sökes

I första ansökningsomgången 2019 finns alla möjligheter att söka projektstöd via Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Särskilt välkomnar vi projekt som vill jobba med att minska energiförbrukningen i offentlig verksamhet.

Ansökningsomgång 2019:1 är öppen mellan 14 januari och 15 februari 2019. Alla aktörer, inklusive norska, har möjlighet att söka stöd för projekt inom samtliga fyra insatsområden (Grön ekonomi, Transport, Sysselsättning och Innovation) och inom samtliga geografier.

- Det betyder att vi har öppnat alla möjligheter vi har till att söka projektmedel genom oss. Men vi har en särskild förhoppning att locka projekt som vill jobba med minskad energiförbrukning i offentlig verksamhet, säger programchef Magnus Schönning.

Insatsområdet Grön ekonomis specifika mål om minskad energiförbrukningen i offentlig verksamhet går väl i takt med FN:s globala mål #7 Hållbar energi för alla. Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak använder de globala målen som en komponent i kommunikationskonceptet "Vi går över gränsen".

Ansökan om projektstöd görs via länken Min ansökan i toppen av den här hemsidan.

Presentationer från ansökningsseminarierna i Aarhus och Halmstad är möjliga att ladda ner.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300