Sju nya projekt får Interregstöd

Interreg investerar nu i ytterligare projekt som vill lösa samhällsutmaningar genom att gå över gränsen i Skandinavien. Sju partnerskap har fått klartecken.

- Vi ser ett fortsatt starkt intresse att driva projekt med stöd från oss och det är väldigt glädjande, säger programchef Magnus Schönning sedan det står klart att sju nya projekt fått klartecken av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks styrkommittéer.

Samtliga fyra insatsområden - Innovation, Transport, Grön ekonomi och Sysselsättning - finns representerade bland de godkända projekten. Likaså går det att sortera projekten inom de fyra globala mål som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak särskilt arbetar mot i resultatkonceptet "Vi går över gränsen".

- Vi tycker att de globala målen ger ett tydligt sammanhang och ramverk att sätta projekten och deras förväntade resultat inom. Det är något som vi kommer att fortsätta med, säger Magnus Schönning.

Projekten som nu fått bifall kommer att arbeta mot olika områden och mål och de skiljer sig också åt i budgetstorlek, antal partners och geografiska områden. Det ekonomiska stödet från Interreg varierar mellan 756 000 och 1 952 000 euro medan antalet partner i varje projekt som lägst är 3 och som mest 11 stycken.

- Fyra av de här sju projekten har norska partner och har ansökt om norskt stöd, så kallade IR-medel. Det är roligt att det är så pass många, det visar på en återhämtning från perioden 2017 när den norska staten drog in stödet till Interregprogrammen, säger Magnus Schönning.

Fakta

Projekt i linje med mål 3 - God hälsa och välbefinnande

Greater Copenhagen som globalt centrum för Mikrobiom forskning. Genom att kombinera olika styrkor inom mikrobiomforskning kan Greater Copenhagen bli ett världsledande forskningskluster. Läs mer

Fakta

Projekt i linje med mål 7 - Hållbar energi för alla

Scandinavian Sustainable Circular Construction (S2C). Målet är att fler hållbara och energieffektiva offentliga byggnader ska byggas. Projektet S2C vill höja kunskapsnivån och förändra attityden kring att bygga hållbart. Läs mer

Skandinavisk Elektrisk Transport System II. Projektet vill bidra till att regionernas hamnar snabbare ska ställa om till eldrift och därmed minska koldioxidutsläppen. Läs mer

Fakta

Projekt i linje med mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator. Gränshinder orsakar problem för små företag som vill gå över gränsen med sina innovativa lösningar för minskad, negativ klimatpåverkan. Det vill GC Cleantech Impact Accelerator hjälpa till att lösa. Läs mer

MarGen II - Kapacitetsopbygning for øget bæredygtig vækst ved akvatiske miljøer i Kattegat-Skagerrak. Succén i att etablera ett tvärvetenskapligt forskningskluster genom projektet MarGen följs upp i MarGen II. Nu ligger fokus på att forskning och innovation ska komma till nytta för näringslivet. Läs mer

Scandinavian Growth Creators (SGC): Business development in microcompanies through co-creation and in-depth learning. Med hjälp av SGC ska studenter kunna utveckla sina entreprenöriella och innovativa färdigheter, tillsammans med mikroföretag. Målet är att över 1 000 studenter ska delta i projektet och att 42 nya jobb ska skapas. Läs mer

Fakta

Projekt i linje med mål 11 - Hållbara städer och samhällen

Value2Sea. Projektet Value2Sea vill stärka det miljövänliga transportarbetet genom att identifiera förbättringsmöjligheter i Öresund-Kattegat-Skagerraks transportkedjor. Läs mer