Stärkt näringslivskoppling inom Innovation

Näringslivets medverkan ska få en tydligare koppling till forskning i programmets insatsområde Innovation. Ett förslag om att återöppna hela insatsområdet för ansökningar ska läggas fram för beslut i juni.

Kopplingen mellan näringsliv och innovation ska bli starkare, enligt den handlingsplan som Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak arbetar efter.

Därför kommer programmet föreslå att mål 1.1 inom insatsområdet Innovation återöppnas. Mål 1.1 är att "Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt eller internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-områdets styrkeområden".

- Vi har många pågående projekt inom Innovation och mål 1.1 har varit eftertraktat att arbeta mot. Men vi behöver stärka näringslivskopplingen. Om mål 1.1 återöppnas så blir det med tydligare fokus just på kopplingen mellan forskning och näringsliv, säger programchef Magnus Schönning.

Ett beslut om att öppna mål 1.1 måste beslutas av programmets Övervakningskommitté. Förslaget kommer att hamna på kommitténs bord i juni månad.

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    300